Nectr

Flower

Gelato 33 1/8

$31.82

Sunset Sherbert x Thin Mint Cookies • Indica Hybrid • 21% THC

Green Fire OG 1/8

$31.82

Fire OG x Green Crack • Sativa Hybrid • 30% THC

Prenupt 1/8

$31.82

MAC x Wedding Cake • Sativa Hybrid • 22% THC

Watermelon Lemonade 1/8

$31.82

Lemon Tree x Watermelon Zkittles • Hybrid • 25% THC